Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Proza Poëzie

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek het werkwoordelijk gezegde

1. Ik heb nu wel lang genoeg nagedacht.

2. Uiteindelijk doe ik altijd hetzelfde.

3. Ik heb nooit iets anders kunnen bedenken.

4. Heeft de nieuwsgierige man zijn vragen eindelijk kunnen stellen?

5. Of is hij met vragen blijven zitten?

6. Wordt er uiteindelijk nog iets aan de lekkage gedaan?

7. Wat zit je toch te zeuren?

8. Dat probleem met het gezegde heb ik nooit echt goed begrepen.

9. Het regent.

10. Heb je nou toch de goedkope versie gekocht?

Grammatica > zinsdelen > werkwoordelijk gezegde > oefening 2