Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Heb jij al eens gebingo_?

2. Elke zomer kano_ zijn broer op de grootste rivieren van de wereld.

3. Ben je nooit bang dat een waterval hem fataal wor_?

4. Welnee, hij re_ zich wel.

5. Bovendien is het zich ervan bewust dat het gevaar loer_.

6. Nu je het zegt: hij heeft zich al zeker een week niet gemel_.

7. De kans bestaat dat hij deze pot verlies_.

8. De leider ontvouw_ zijn plannen voor zijn handlangers.

9. Door een gaslek is dat complete gebouw ontplof_.

10. Nee hoor, maak_ u zich geen zorgen.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 43