Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek KWW, HWW en ZWW

1. Ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld.

2. Volgens mij ben ik zelfs nog nooit zo gelukkig geweest.

3. Hoe zou dat toch gekomen zijn?

4. Ik kan er niet direct een goede verklaring voor vinden.

5. Soms lijkt het schijnen van de zon de reden te zijn.

6. Maar vandaag schijnt de zon niet.

7. Dat is dus maar schijn.

8. Zijn, worden en blijven zijn de enige koppelwerkwoorden.

9. Wie iets anders zegt, snapt het niet.

10. Of diegene is gewoon heel eigenwijs.

Grammatica > woordsoorten > koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord > oefening 3