Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Op de achtergrond zing_ een merel een prachtig lied.

2. Wat hou_ ik toch van de lente.

3. Hoewel ik moet bekennen dat ik ook van afgelopen winter heb geno_en.

4. Er was geen natuurijs, maar de ijsbaan was de hele winter geopen_.

5. De verliefde man zon_ zijn vriendin een prachtige liefdesbrief.

6. Het aangereden hert bloe_e dood.

7. De dierenliefhebber stond aan de grond genagel_ toe te kijken.

8. Dit is het verro_e leven van Floortje Bloem.

9. In de struiken lag een aangevre_en lijk van een dood konijn.

10. Blijkbaar lus_e de vos niet meer dan de helft van het beest.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 45