Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Die jongeren werd op de vorige school flink (treiteren).

2. Ook dit jaar (worden) hij weer veel gepest.

3. Hoe is hij eigenlijk op deze school (belanden)?

4. Van hem (hoeven, vt) het namelijk niet zo nodig.

5. De pestkoppen (verwoesten, vt) zijn hele leven.

6. Maar hij had dat zelf helemaal niet op die manier (beleven).

7. Blijkbaar heeft hij er niets van (merken).

8. Hij (gedragen) zich nog steeds zoals hij dat altijd doet.

9. Het agressieve dier (breiden, vt) zijn territorium gestaag uit.

10. Zijn oma (breien, vt) een nieuwe trui voor hem.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > voltooid deelwoord > oefening 13