Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Proza Poëzie

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek het lijdend voorwerp

1. Ik aai de spinnende kat over zijn rug.

2. De hond geef ik een bakje water.

3. Niet elke zin heeft een lijdend voorwerp.

4. Heb jij al je huiswerk al gemaakt?

5. De arme man heeft toch een klein bedrag overgemaakt naar het goede doel.

6. Kan iemand dat nog geloven?

7. Het onderwerp van een zin doet iets met het lijdend voorwerp.

8. Plotseling hoorde ik gehuil door de babyfoon.

9. Mijn zoontje was in zijn slaap zijn speen kwijtgeraakt.

10. In het vervolg heb ik liever een eenvoudige opdracht.

Grammatica > zinsdelen > lijdend voorwerp > oefening 3