Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Spelling algemeen > alle of allen > oefening 1

1. Na lang zoeken vond ze alle/allen schroeven weer terug.

2. Enkele/enkelen lagen al zo lang in de gereedschapskist, dat ze verroest waren.

3. De meeste/meesten zangers krijgen uiteindelijk last van hun stem.

4. Veel leerlingen hadden hun huiswerk gemaakt, maar sommige/sommigen waren het totaal vergeten.

5. Alle/allen stonden uren in de rij om een kaartje te bemachtigen.

6. De meeste mensen waren op tijd. Enkele/enkelen stonden voor een dichte deur.

7. Alle/allen dieren moesten op tijd naar binnen: het begon te regenen.

8. Mag het echt geen enkele/enkelen keer?


Naar de antwoorden Naar de oefening