Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De hond wach_e net zo lang tot zijn baasje hem riep.

2. Door de roekeloze piloot was het vliegtuig gecrash_.

3. Zijn oma heeft tot haar tachtigste gewaterpolo_.

4. Tristan, vin_ je broer het wel leuk dat je aan zijn spullen zit?

5. De spelleider stalde de te verlo_en prijzen uit.

6. De hele tijd hield hij zijn armen gekruis_.

7. De kinderen werden door hulpvaardige moeders ontluis_.

8. Het kleine mannetje h_f_ het gewicht vorig jaar tot ver boven zijn hoofd.

9. En hij leef_e nog lang en gelukkig.

10. De graphics van de geüpda_e game waren lang niet zo mooi als verwacht.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 34