Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Vroeger (lachen) ik meer dan tegenwoordig.

2. Ik (maken) me toen veel minder zorgen.

3. Iedereen (raden) me in die tijd aan om serieuzer te zijn.

4. Lange tijd (willen) ik wel, maar het lukte gewoon niet.

5. Elk serieus gesprek (verzanden) toen in onzinnig geklets.

6. Afgelopen zomer (branden) de zon elke dag op mijn blote huid.

7. De teleurgestelde man (ronden) het gesprek vanmorgen al snel af.

8. Maar ik wilde dat niet: ik (praten) aan één stuk door.

9. Die onvoldoende voor Nederlands (hakken) er gisteren wel in!

10. Vorig jaar (stranden) drie schipbreukelingen op een verlaten eiland.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > persoonsvorm verleden tijd > oefening 4