Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De oude man (vinden) het niet gezellig in het bejaardentehuis.

2. Het jongetje (houden) meer van worst dan van snoep.

3. Hij (geven) het meisje een bos bloemen.

4. Weet jij waar het vliegtuig (landen)?

5. De wedstrijd (beginnen) direct na het fluitsignaal.

6. (Ronden) eerst je huiswerk af voor je naar buiten gaat!

7. Die deugniet (belanden) nog eens in de gevangenis.

8. (Vinden) jij het ook zo gezellig in de pauze?

9. De nachtegaal (zingen) een prachtig lied.

10. Droge humor (vinden) ik het grappigst.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > persoonsvorm tegenwoordige tijd > oefening 1