Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Op dit moment wordt de ene na de andere topcrimineel vermoor_.

2. Daarom probeert nu iedere crimineel te vluch_en.

3. Tot voor kort poch_e elke boef nog met zijn dure spullen.

4. Zij had hem met haar opmerkingen beledig_.

5. Zo wor_ het natuurlijk nooit wat!

6. De sjieke dame liep over de rode loper met afgetrap_e schoenen.

7. Ik denk dat strafwerk binnenkort wordt afgeschaf_ op alle scholen.

8. Als je daarop wacht, kun je tot Sint-Juttemis blijven wach_en.

9. Wat bin_ deze man eigenlijk nog aan zijn asociale vriendin?

10. Ik hoop dat de bestudeerde stof een beetje beklijf_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 37