Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De noeste arbeider had zijn mouwen opgestroop_.

2. Vroeger arbei_en zelfs kinderen meer dan twaalf uur per dag.

3. Arbeiders en hun kinderen werden volledig uitgebui_.

4. De verhitte man les_e zijn dorst aan de bar.

5. Hij leek volledig uitgedroog_.

6. Zijn huid leek op de barst van een verdor_e boom.

7. Zijn wangen waren door de droogte gebars_en.

8. Dit wor_ op deze manier wel een onsmakelijke oefening.

9. Maar ondertussen heb ik al behoorlijk veel spellingsoefeningen bedach_.

10. Toen het mooie meisje mij aansprak, ston_ ik met mijn mond vol tanden.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 42