Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De (vergeten) zanger was erg verdrietig.

2. Ooit werd hij overal waar hij kwam door iedereen (toejuichen).

3. Door hordes mooie meisjes werd hij (aanbidden).

4. Hij (lunchen, vt) dagelijks met ministers en presidenten.

5. Maar plotseling werd zijn manager (arresteren).

6. Diezelfde manager had ook al zijn geld (verbrassen).

7. Tegenwoordig (lunchen) hij alleen op zijn zolderkamer.

8. Zachtjes zingt hij: ‘Als je (winnen), heb je vrienden.’

9. De beste man (wegkwijnen, tt) in eenzaamheid.

10. Is er dan niemand die nog van hem (houden)?

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > bijvoeglijk naamwoord > oefening 18