Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Ondanks dat we ons zo haas_en, kwamen we toch te laat.

2. Op het verbre_e pad kunnen we zonder problemen naast elkaar fietsen.

3. Hem moet je niets vertellen: hij verraa_ alles.

4. Dat ik niet meer van je hou, wil niet zeggen dat je niets voor me beteken_ hebt.

5. De automobilist ree_ veel te hard in de binnenstad.

6. De zwaar bela_en wagen zakte bijna door zijn assen.

7. Heb jij het haar van je zus zo mooi gevloch_en?

8. Er was niets wat de pijn nog kon verzach_en.

9. Dankzij de overactieve tandarts was mijn halve gezicht verdoof_.

10. Ik hoop niet dat mijn zus zich met hem verloof_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 33