Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De bruidegom (dragen, vt) zijn bruid over de drempel.

2. Dat (kosten, vt) hem zijn rug.

3. Als je een dikke bruid hebt, (moeten, tt) je dat soort dingen niet doen.

4. Want dat (kunnen, tt) vreselijk verkeerd aflopen.

5. Het stel (beleven, vt) de huwelijksnacht daardoor heel anders dan verwacht.

6. Gelukkig (houden, tt) de bruid nog steeds van hem.

7. Ondanks alles (bevallen, vt) ze negen maanden later van een gezonde dochter.

8. Tijdens de bevalling (katten, vt) ze haar man vreselijk af.

9. Maar dat (horen, tt) volgens mij bij een bevalling.

10. Elke man (leren, tt) daarmee leven.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > persoonsvorm verleden tijd > oefening 8