Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Als hij iets van zich laat horen, weet je zeker dat hij in nood verkeer_.

2. De chauffeur laa_ zijn wagen zo vol als hij maar kan.

3. Hij wil_ graag met een volle laadbak de weg op.

4. Hij rij_ liever wat langzamer met een volle wagen dan een keer extra.

5. Ongeluk kruis_ mijn pad dagelijks.

6. Ik denk dat hij dit keer eindelijk zijn fel begeerde overwinning behaal_.

7. Met een belachelijk hete vlam werden de stalen buizen aan elkaar gelas_.

8. Met dit gedrag belan_ hij nog eens in de gevangenis.

9. Op een gegeven moment hou_ het gewoon op.

10. Heb jij wel eens op konijnen gejaag_?

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 47