Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Door die harde klap (suizen) mijn oren gisteren nog lang na.

2. Mijn oma (wuiven, tt) altijd net zo lang tot ik uit het zicht ben verdwenen.

3. ‘Vroeger (wuiven) ze nooit zo lang naar mij,’ bromt mijn vader.

4. ‘Als ik (vertrekken), had ze dat vaak niet eens door.’

5. Mijn vader (mopperen, tt) nog een tijd door.

6. Vroeger (mopperen) hij veel minder.

7. Hij (vangen) de bal tijdens de vorige wedstrijd nog net op tijd.

8. De leraar (straffen, tt) deze leerling wel heel erg hard.

9. Hij (straffen) deze leerling vorige keer ook al zo hard.

10. Wat (hebben, tt) deze leerling eigenlijk gedaan?

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > persoonsvorm verleden tijd > oefening 7