Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Vroeger waren jongeren verslaaf_ aan de tv, nu zijn ze dat aan de computer.

2. Is er nog iemand die dat ook vin_?

3. De ontsnapte gevangene vluch_e naar het buitenland.

4. De thuisclub hou_ zich staande tegen de veel sterkere tegenstander.

5. ‘Ik vind dat je je te veel met mij bemoei_,’ zei de opstandige puber tegen haar moeder.

6. De aasgieren cirkelden boven het ingestor_e gebouw.

7. Ik geloof dat er bijna niemand is die nog actief postzegels verzamel_.

8. Toen hij het geweer op mij rich_e, was ik echt bang.

9. Zij is het afgelopen jaar zeker tien centimeter gegroei_.

10. Kijk uit voor je hoofd: het plafond is hier verlaag_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 30