Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek AANW en BETR

1. Kun je mij dat boek even aangeven?

2. Ik bedoel het boek dat daar ligt.

3. De man die dit boek geschreven heeft, is briljant.

4. Hij heeft nog zo’n boek geschreven.

5. Van die man zullen we nog veel horen.

6. Wie heeft dat gedaan?

7. Ik wil degene die dat gedaan heeft, graag even spreken.

8. Wie dat gedaan heeft, staat nog iets te wachten.

9. Want zulke dingen accepteren we niet.

10. Alles wat mis kon gaan, is daadwerkelijk misgegaan.

Grammatica > woordsoorten > aanwijzend en betrekkelijk voornaamwoord > oefening 5