Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Formuleren > extra oefeningen > oefening 13 Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek de fout en benoem haar

1. ‘Probeer het gewoon: alles kan mogelijk zijn. Misschien haal je per ongeluk een voldoende.’

2. Voor het feit dat ik er gewoon geen zin in had, kon ze weinig begrip voor opbrengen.