Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Weet je wel hoeveel moeite het kos_e om dit te maken?

2. De scheidsrechter van de afgelas_e wedstrijd verveelde zich stierlijk.

3. Knarsetan_e hij?

4. Of knars_e hij met zijn tanden?

5. Je verbin_ de twee lijnen met elkaar.

6. De schoenlapper lap_e de slappe schoen.

7. De zwerende wond is nog lang niet geheel_.

8. Dankzij de schilder was de gevel mooi opgeknap_.

9. De mijnwerkers ontvingen hun weekloon en beza_en zich direct daarna in de kroeg.

10. Ik denk dat het beter is als je hier niet veel langer verblijf_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 35