Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Wat kun je tijdens deze oefening allemaal (verwachten)?

2. Dat zal ik je nu (vertellen).

3. De eerste paar zinnen zullen alleen over hele werkwoorden (gaan).

4. Maar daarna zullen er andere zinnen (komen).

5. Wat (denken, vt) je bijvoorbeeld van deze zin?

6. Of van een zin die gaat over een (afgelasten) wedstrijd?

7. Dat (vinden, tt) je waarschijnlijk al een stuk lastiger.

8. Wanneer heb jij voor het laatst (inloggen) op de website van Online Nederlands?

9. Zorg ervoor dat je de werkwoordspelling voldoende (oefenen).

10. Een (waarschuwen) mens telt voor twee.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 19