Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Annie, hou_ jij mijn tasje even vast?

2. De hongerige man kon niet wach_en.

3. Begelei_ die pianist die zangeres tijdens de grote show?

4. Ik ben bang voor vrouwen: ik vermij_ ze liever.

5. Gillen_ sprong ze van de hoge duikplank.

6. De auto had te lang stil gestaan. Daarom wilde hij vanmorgen niet star_en.

7. Ik weet toevallig dat hij vals spel vermoe_.

8. Mijn oom heeft zich met zijn ex-vrouw verloof_.

9. Vin_ jij dat net zo raar als ik?

10. Ja, ik heb het gere_: de werkwoordspellingsoefeningen voor Online Nederlands zijn klaar.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 50