Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Formuleren > als of dan > oefening 1 Naar de antwoorden Naar de oefening Maak de juiste keuzes

1. De man tegenover mij heeft twee keer zo veel gegeten als/dan ik/mij.

2. Maar hij heeft er de helft minder voor betaald als/dan ik/mij.

3. In zo’n geval kun je niet anders als/dan je fout toegeven.

4. Er is niemand zo mooi als/dan zij/haar.

5. Ik zal nooit zo rijk worden als/dan haar vader.

6. Maar gelukkig ben ik een stuk knapper als/dan hij/hem.

7. Je komt verder als/dan je doet wat je kan als/dan wanneer je alleen maar ligt te luieren.

8. Ik beheers deze stof toch minder goed als/dan zij/hen.

9. Waarschijnlijk hebben zij meer geoefend als/dan ik/mij.

10. Want de kans is groot dat ze het net zo moeilijk vinden als/dan ik/mij.