Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De roekeloze jongere bevon_ zich in de gevarenzone.

2. Op deze manier wor_ het natuurlijk nooit wat.

3. De ontevreden vader had zich tot de rector gewen_.

4. Wij hebben liever dat u zich eerst tot de betreffende docent wen_.

5. Ja, maar die man luister_ nooit.

6. Sterker nog: volgens mij heeft hij nog nooit geluister_.

7. En dat irriteer_ me mateloos.

8. Wil_ u misschien een kopje koffie?

9. Of wil_ je misschien liever iets fris?

10. Oh? Je wil_ helemaal niets? Wat raar.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 44