Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Door het vette eten zijn zijn aderen volledig dichtgeslib_.

2. De enthousiaste verpleegster verbin_ de wond met passie.

3. De aangevalle_ vos beet van zich af.

4. We weten nog niet wat de aangerich_e schade ons uiteindelijk zal kosten.

5. Het kos_e erg veel moeite om de schade op de dader te verhalen.

6. De agressieve voetballer werd voor het leven geschors_.

7. Heb jij dat bedrag al bij hem geïn_?

8. Het zieke meisje was vanwege haar geloof niet ingeën_.

9. De ouders waren gesloop_.

10. Hadden haar ouders achteraf wel de juiste keuze gemaak_?

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 46