Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Proza Poëzie

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek de bijwoordelijke bepaling

1. Ik heb vandaag nog geen lastige dingen meegemaakt.

2. Maar dat kan elk moment veranderen.

3. Op tafel lag een klein cadeautje voor zijn moeder.

4. Hij had het heel lang geheim gehouden.

5. Een week geleden had hij dat cadeautje voor haar gekocht.

6. Hij had het verstopt op de onderste plank van de kast.

7. Daar kijkt zijn moeder nooit.

8. Volgend jaar gaan we kamperen in Frankrijk.

9. Dat ken ik niet.

10. De wedstrijd zal lang duren.

Grammatica > zinsdelen > bijwoordelijke bepaling > oefening 5