Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Hij had zijn oude moeder tot de laatste dag verpleeg_.

2. Wie meineed pleeg_, kan een zeer zware straf verwachten.

3. Hij rich_e zich tot het publiek dat met totaal iets anders bezig was.

4. Gisteren vermel_en alle kranten dat de dader was gevonden.

5. Hij had zijn fout nog net op tijd gecorrigeer_.

6. Heb jij wel eens in een echte racewagen gerace_?

7. Vermoe_ je broer al dat wij een feest voor hem organiseren?

8. Het gestran_e cruiseschip lag een jaar later nog altijd op het strand.

9. De failliet verklaarde waard had twee dagen later zijn kroeg alweer heropen_.

10. U bevin_ zich hier.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 39