Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening Zoek VZ en TELW

1. Elke keer verwar ik telwoorden met onbepaalde voornaamwoord.

2. Tijdens de toets wist ik een aantal vragen niet te beantwoorden.

3. Het aantal passagiers dat de vorige trein had gemist, was enorm.

4. Een of twee dagen schorsing hing hem boven het hoofd.

5. Dit was echt de laatste keer dat ik me in die buurt begaf.

6. De meesten bleven ver uit mijn buurt.

7. Dat de meeste leerlingen hun boek niet bij zich hadden, kwam grotendeels door de onduidelijke opdracht van de leraar.

8. De angst voor een oplawaai is blijkbaar nog altijd groot.

9. Vanwege ontploffingsgevaar moesten de leerlingen zich ver van het schoolgebouw verzamelen.

Grammatica > woordsoorten > voorzetsel en telwoord > oefening 8