Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening 1 Stuurman 2 Cadeau 3 Radio 4 Cheque 5 Theorie 6 Monnik 7 Ziekte 8 Paraplu 9 Ski 10 CAO 11 Dictee 12 Gewoonte Spelling algemeen > meervoudsvormen > alle meervoudsvormen > oefening 13