Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Spelling algemeen > alle of allen > oefening 2

1. Beide/beiden zochten naar de juiste woorden om elkaar de liefde te verklaren.

2. Enkele/enkelen onder ons zijn nooit tevreden.

3. Over het algemeen zijn honden leuk. Voor sommige/sommigen ben ik bang.

4. Sommige voetballers zingen altijd het volkslied mee, maar de meeste/meesten houden hun lippen stijf op elkaar.

5. De meeste/meesten bleven blaffen tot eindelijk hun etensbak gevuld werd.

6. Slechts enkele mannen laten een snor staan. Gelukkig weten de meeste/meesten wel beter.

7. Hij deed twee pogingen: beide/beiden mislukten.

8. Sommige/sommigen salueerden toen de koning passeerde.


Naar de antwoorden Naar de oefening