Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Spelling algemeen > alle of allen > oefening 3

1. Zij behoorde tot de beste/besten van de klas.

2. Tot nu toe is het alle/allen keren nog goed gegaan.

3. Een enkele docent kijkt toetsen snel na, maar de meeste/meesten doen er weken over om met cijfers over de brug te komen.

4. Sommige leerlingen hebben daar vrede mee, maar de meeste/meesten balen ervan als een stekker.

6. Bijna alle kinderen waren blij met hun cadeautje. Sommige/sommigen zijn echter nooit tevreden.

7. De meeste/meesten werden direct in de prullenbak gegooid.

8. Dit zijn voorlopig even alle/allen oefeningen.


Naar de antwoorden Naar de oefening