Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De druk werd zo groot dat het vat bars_e.

2. Weet jij hoe dit wor_ gedaan?

3. Ik vraag me af hoe men tegenwoordig het kaf van het koren schei_.

4. Vroeger schei_e niemand het afval: alles werd op een hoop gegooid.

5. In het centrum van Amsterdam wor_ afval nog steeds niet gescheiden.

6. Mijn moeder koopt het liefst onbespo_en groente.

7. De clubleiding gelas_e de wedstrijd af vanwege het slechte weer.

8. De teleurgestelde spits staar_ vanaf de middenstip naar de lege tribune.

9. Zijn hoop op een groot applaus was volledig de grond in geboor_.

10. De hongerige man was na drie borden stamppot nog steeds niet verzadig_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 40