Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Gisteren (geven) de docent Nederlands ons een moeilijke toets.

2. Ik (krijgen) toen een 1, omdat ik had afgekeken.

3. Even later (melden, vt) ik dit bij mijn mentor.

4. Ook hij (vinden, vt) de docent Nederlands wel erg streng.

5. (Vinden, tt) jij dit ook streng?

6. Ik (schatten, tt) dat het wel goed komt met hem.

7. De fotograaf (vergroten, vt) de vakantiefoto’s.

8. Mijn beste vriend (verhuizen) binnenkort.

9. Dankzij de nieuwe baan van zijn vader (belanden, tt) hij in een klein dorp.

10. ‘Ik (belanden, tt) nog liever in de cel,’ verzuchtte hij gisteren.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > persoonsvorm verleden tijd > oefening 6