Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Na vier uur was het hout nog steeds niet opgebran_.

2. De pyromaan beken_ dat hij het vuur had aangestoken.

3. Na zoveel indrukken wer_ het hem allemaal te veel.

4. De oude directeur heef_ alle verantwoordelijkheden uit handen gegeven.

5. Die brede bruut in_ het geld voor die topcrimineel.

6. Mijn oude fiets roes_e zo hard dat hij binnen een maand onherkenbaar was.

7. Ik ach_e het niet ondenkbaar dat er opzet in het spel was.

8. Dat kleine mannetje win_ zich altijd vreselijk op.

9. Heeft de regering de accijnzen nu alweer verhoog_?

10. Vind je het gek dat alles steeds duurder wor_?

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 41