Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Dat lucratieve zaakje met die website heeft hem geen windeieren (leggen).

2. Tegenwoordig (rijden) hij rond in een dikke cabrio.

3. Hierdoor wordt hij vaak (aanzien) voor een patser.

4. Maar dat (interesseren) hem blijkbaar niet.

5. Opmerkingen van anderen hebben hem nog nooit (interesseren).

6. Vanmorgen (slachten) de slager het schaap zonder verdoving.

7. Hij (lachen, vt) er zelfs bij.

8. Maar nadat ik dat had gezien, was het lachen mij wel (vergaan).

9. De verliefde man (brengen, vt) zijn vrouw ontbijt op bed.

10. En dat terwijl ze er niet eens om had (vragen).

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > voltooid deelwoord > oefening 10