Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. Ja, het is je gelukt: je hebt de eindstreep gehaal_!

2. De griepepidemie ging gelukkig aan alle ingeën_e ouderen voorbij.

3. Heb jij afgelopen winter nog geschaats_?

4. Baat het niet, dan schaa_ het niet.

5. Weet jij wie dit gebouw beheer_?

6. In de vorige eeuw pach_en mijn voorouders dit gebied.

7. Nu is dit kleine tuintje het enige wat mij nog res_.

8. Maar precies in dit tuintje plan_e mijn overgrootvader deze boom.

9. Misschien bevin_ zich onder deze boom wel een schat.

10. Tenminste, dat is wat ik het liefste wil_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 49