Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De leraar frons_e zijn wenkbrauwen toen de leerlingen weigerden hun boeken te pakken.

2. De bezorgde bijstandsmoeder tob_e nachtenlang over haar problemen.

3. De prestaties van zijn zoon hadden hem aangenaam verras_.

4. Na de wedstrijd stond hij als een idioot juichen_ midden op het veld.

5. ‘Pa, je hebt nu wel genoeg gejuich_.’

6. Na een paar biertjes was hij lichtelijk aangescho_en.

7. De geleverde producten slo_en niet aan bij zijn wensen.

8. De verliefde puber had een hartje in de boom gekerf_.

9. Soms denk ik wel eens dat hij de boel belazer_.

10. De woeste storm had de oude boom gevel_.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 36