Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

1. De ober (zigzaggen, tt) met een dienblad vol glazen door de menigte.

2. Hij heeft net nog mijn pad (kruisen).

3. Ik (zijn, vt) op zoek naar een ober met volle glazen.

4. Ik had het mijne namelijk net (legen).

5. Maar toen ik hem zag, (durven) ik niet om een nieuw glas te vragen.

6. Plotseling (dringen, vt) namelijk tot mij door wie die ober was.

7. Stiekem (druipen, vt) ik af.

8. Ik hoop niet dat hij mij heeft (spotten).

9. Ik heb deze man altijd enorm (minachten).

10. Misschien (minachten, vt) hij mij ook al jaren.

Naar de antwoorden Naar de oefening Werkwoordspelling > alle werkwoorden > oefening 20