Werkwoordspelling Spelling Algemeen Grammatica Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Argumenteren Formuleren Literatuur

Suggesties, opmerkingen of vragen?

Stuur een berichtje naar

dekrosse@hotmail.com

ONLINENEDERLANDS  De volledige online lesmethode voor op het digibord

Iedereen mag alles van deze website gebruiken voor educatieve doeleinden. Copyright op de website en de volledige inhoud ligt bij de maker ervan: M. de Krosse

Op de hoogte blijven van

aanpassingen en aanvullingen?

Volg Online Nederlands op Facebook

Naar de antwoorden Naar de oefening
Benoem OW WWG NWG LV MV BWB

1. Ik leg het jou graag nog een keer uit.

2. Hopelijk is het dan duidelijk.

3. Bij spelling moet je veel verschillende regeltjes toepassen.

4. De zieke man luisterde aandachtig naar de dokter.

5. Wat is er gebeurd?

6. Uiteindelijk lijkt het beter te worden.

7. Kan iemand mij even de suiker geven?

8. Waar is het feestje?

9. Doe zoveel mogelijk voor iedereen.

10. Wie is daar?


Grammatica > zinsdelen > alle zinsdelen > oefening 7